เครื่องปริ้น 3D

 

เครื่องปริ้น 3D

เครื่องปริ้น 3D เป็นเครื่องแบบใหม่ที่สามารถสร้างชิ้นงานต่างๆให้ตามที่เราต้องการได้

โดยลูกค้าสามารถออกแบบตามที่ลูกค้าอยากได้ชิ้นส่วนต่างๆนั้นเพื่อมาสร้างงานตามที่ท่านต้องการได้

สามารถสร้างชิ้นส่วน เลโก้ หรือสร้างโมเดลบ้านหรือสร้างชิ้นส่วนประกอบของเครื่องต่างๆตามที่ท่านอยากได้

สามารถได้ตามแบบจริงใช้งานได้จริง

 

Visitors: 204,987