ตัวอย่างชิ้นงาน


ตัวอย่างชิ้นงาน จากเครื่อง MK2020

Sample of workpiece from the machine MK2020

 

 

 

ยิง วัน/เดือน/ปี

Firing day / month / year

ยิงเลเซอร์บนกระจก

Firing lasers on the glass

 

หากลูกค้าท่านใดสนใจสามารถนำชิ้นงานเข้ามาเทสกับทางบริษัทของเราก่อนได้

ทางบริษัทของเรายินดีให้บริการกับลูกค้าทุกท่าน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 082-864-4443 หรือ 088-088-8514

www.finallaser.com

Visitors: 207,185